De Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen (DKA) 

Adapt for life: het slotevent van de Denktank Klimaat Adaptatie Vlaanderen op 14 december (link).

DKA werd begin 2015 opgericht in het kader van het Vlaams Adaptatieplan (VAP) van het departement Leefmilieu, Natuur & Energievan de Vlaamse Overheid in samenwerking Ruimte Vlaanderen en gecoördineerd door de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planningvan de UGent. Het is een onafhankelijk netwerk bestaande uit experten van overheden, bedrijven, middenveldorganisatie en kennisinstellingen in Vlaanderen om een breed gedragen antwoord te formuleren op de klimaatverandering. Voor de langetermijnvisie van klimaatadaptatie is niet alleen de gemiddelde stijging van de temperatuur doorheen de decennia relevant, maar vooral ook de verwachte hevigheid van extreme weersomstandigheden waarmee die verandering gepaard gaat.

denktankvergadering